Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
5,35 MW DC 12 671 MWh rocznie 5 509 gospodarstw domowych rocznie 225 542 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Lubomierz PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Lubomierz PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (w skrócie Lubomierz PS) jest partnerską spółką celową z udziałem Gminy Lubomierz i firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Najważniejszym zadaniem spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia zapotrzebowania Gminy Lubomierz na zieloną energię.
Realizowane projekty:

Duże Instalacje naziemne oraz biogaz

Wieloetapowy projekt elektrowni fotowoltaicznej o całkowitej mocy 4,35 MW DC oraz biogazownia rolnicza o mocy 1 MW. Po zakończeniu budowy instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 5,35 MW, Gmina Lubomierz stanie się jedną z wiodących gmin w południowej Polsce pod kątem wytwarzania zielonej energii. Roczna produkcja energii elektrycznej równa będzie zapotrzebowaniu 5 509 gospodarstw domowych rocznie*, a redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 225 542 drzew rocznie.O Gminie Lubomierz

Gmina Lubomierz jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim. Siedzibą Gminy jest miasto Lubomierz, które znajduje się około 13 kilometrów na południowy wschód od Lwówka Śląskiego i 108 kilometrów na zachód od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię 130,39 kilometrów kwadratowych i liczy 6 166 mieszkańców (dane z 2014 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.